De inspectie

Ik kom bij u langs op de afgesproken datum en tijdstip om de woning op te nemen. Ik zal de woning inmeten en foto’s maken tijdens de opname. Er wordt onder meer gekeken naar de ventilatie, naar de (vorm van) verwarming en verkoeling, naar het water, naar de beglazing en de diverse vormen van isolatie. Hierbij kunt u denken aan vloer-, dak- en muurisolatie. 

Zo wordt de (warmte)verliesoppervlak van de woning bepaald om de berekening uit te kunnen voeren. Na de opname wordt de berekening uitgevoerd in de software.

 

Nadat de berekening uitgevoerd is, wordt de berekening geregistreerd bij RVO en komt hier een label uitrollen. Het label kunt u bij ons binnen 4 werkdagen na de opnamedatum per mail verwachten. Bij een spoedlabel (dezelfde dag) geldt een andere tarief. (zie tabblad ''vraag nu aan'')

Kwaliteitswaarborging

Alle woningen worden geregistreerd bij het RVO en worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een externe organisatie. Ik zal ervoor zorgen dat er per woning een complete dossier aanwezig zal zijn, en goed onderbouwd is. Want naast een locatie controle kan er ook een dossier controle komen. Het kan zijn dat uw woning wordt uitgekozen, houdt hier rekening mee! 

 

In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.